Wedstrijdreglement

Wie kan deelnemen?

Iedere artiest die

 • eigen nummers met onuitgegeven Nederlandstalige teksten in een eigen arrangement maakt.
 • met instrumentale begeleiding of a capella optreedt.
 • live optreedt.
 • minimum 16 jaar is.
 • In Vlaanderen of Brussel woont.

Hoe inschrijven?

Zend je nummers voor 30 november 2021 in via VI.BE. Hoe gaat dat in zijn werk? Log voor 30 november 2021 in op vi.be, maak je profiel aan en zet er drie eigen Nederlandstalige nummers op.

Door je in te schrijven voor de Nekka-Wedstrijd 2021, verklaar je je akkoord met het reglement.

Heb je al een video op youtube? Vermeld dit dan zeker ook bij jouw inschrijving.

Promotie

Wij vragen deelnemers om waar mogelijk promotie te maken voor hun deelname aan de wedstrijd, de preselectie, halve finales en finale, bv. door vermelding op sociale media, de eigen website, nieuwsbrief, tijdens optredens, en je familie en vrienden uit te nodigen…

Informatieplicht

Als je in de periode tussen de inschrijving aan deze wedstrijd en de start van de wedstrijd een professionele verplichting aangaat met een derde (platencontract, licentieovereenkomst, distributieovereenkomst, theaterbureau, …), dan ben je verplicht dit tijdig aan de organisatie te melden.

Demoselectie

Een vakjury beoordeelt alle demo’s op gebied van tekst, vorm, inhoud, arrangement, niet op de kwaliteit van de opname of op de kwaliteit van de beelden van een mogelijk filmpje. Deze beoordeling selecteert alle deelnemers die naar de preselectie doorgestuurd worden. Voor 20 december 2021 ontvangen alle deelnemers een bericht over het resultaat van deze demoselectie. De demo’s blijven eigendom van Nekka vzw.

Preselectie

De preselecties vinden plaats op zaterdag 15 januari 2022 in Cultuurcafé Hoboken tussen 14.00u en 22.00u.

20 groepen zullen uit de demoselectie toegelaten worden om deel te nemen aan de preselectie.

Elke geselecteerde deelnemer verschijnt voor een jury en wordt beoordeeld op dezelfde criteria. Tijdens een interview wordt gepeild naar de motivatie, de muzikale opbouw van de nummers, de betekenis van de teksten, de ambitie.

Er wordt elke geselecteerde artiest/groep gevraagd om twee zelfgekozen eigen nummers akoestisch te vertolken.

Er worden 10 groepen/artiesten toegelaten tot de halve finales.

De geselecteerde kandidaten dienen deze datum vrij te houden voor deelname aan de preselectie.

Halve finales

De halve finales vinden plaats op zaterdagavond 5 februari 2022 in het Triarte theater in Antwerpen en op zondagavond 6 februari 2022 in GC De Corren in Steenokkerzeel.

Tijdens de halve finale brengt elke artiest/groep een set van 20 minuten.

De uitslag wordt bekendgemaakt ter plaatse na de laatste halve finale op 6 februari.

Er gaan 5 groepen naar de finale.

De halve finalisten dienen deze data vrij te houden voor deelname aan de halve finale.

Tussenperiode: optreden en coaching

De vijf finalisten krijgen in de periode tussen halve finale en finale coaching.

Er wordt coaching voorzien op data af te spreken tussen coaches en finalisten. Deelnemers aan de Nekka-Wedstrijd staan open voor coaching tussen de halve- en de finale door vakkundigen door Nekka VZW aangeboden.

Finale

Vijf groepen/artiesten spelen de finale die plaatsvindt op zaterdag 9 april 2022 om 20.00u in zaal Monty te Antwerpen.

Tijdens de finale brengt elke artiest/groep een set van 20 minuten. Tijdens de finale moet een verplichte cover uit het repertoire van Kris De Bruyne gebracht worden.

Na de finale wordt de winnaar bekendgemaakt.

Juryrapport

Elke halve finalist en finalist krijgt een juryrapport met tips en advies van de vakjury.

Natraject

De winnaar wint onder andere

 • een optreden op Nekka-Nacht op 22 april 2022.
 • een week coaching en begeleiding zowel op zakelijk als op muzikaal vlak.

Partners

Nekka-Wedstrijd is mogelijk dankzij de steun van

 • Stad Antwerpen
 • VI.BE
 • Cultuurcafé Hoboken
 • JoeFM

Met zoveel mogelijk partners zoeken we zoveel mogelijk opportuniteiten voor optredens en media-aandacht.

Algemene bepalingen

 • De deelnemer gaat akkoord dat hij vermeld wordt in de communicatie en promotie van De Nekka-Wedstrijd.
 • De deelnemer gaat akkoord dat Nekka VZW de audiovisuele opnames (video, geluidsopname, foto’s…) opgenomen tijdens de wedstrijdgebruikt ter promotie of documentatie van Nekka VZW in het algemeen of één van zijn projecten, op o.a. de webstek, sociale media of andere media.
 • De geselecteerde deelnemers gaan akkoord met een eventuele audiovisuele of fotoreportage, zonder bijkomende vergoeding.
 • De deelnemer draagt alle kosten verbonden aan de deelname. In geen geval kan hij kosten terugvorderen van de organisator.
 • De organisator kan dit reglement eenzijdig wijzigen als dit nodig is voor het goede verloop van de wedstrijd. Hij brengt de deelnemers op de hoogte van iedere wijziging.
 • De deelnemer gaat akkoord met de privacyverklaring zoals terug te vinden op https://nekka.be/info/privacy-verklaring/

Nog vragen?

Voor meer informatie surf je naar nekka.be of contacteer je

Nekka VZW
Collegelaan 106, 2100 Deurne
Tel: 03/248.63.43
e-post: koen@nekka.be
Facebook: Nekka-Nacht