Doelstellingen

Nekka vzw stelt zichzelf tot doel de ondersteuning en promotie van het Nederlandstalige lied, het liedrepertoire en de beleving ervan. Hiervoor wil Nekka zowel activiteiten organiseren om het actuele lied te ondersteunen, maar ook op zoek gaan naar het nieuwe lied en de nieuwe artiesten. Tevens wil Nekka het oudere lied blijvend in de aandacht brengen, zowel door dit lied podiumkansen te geven als door inspanningen om het kleinkunstarchief volwaardig uit te bouwen.

Bijkomend wil Nekka jongeren motiveren om in hun muziekkeuze te opteren voor het Nederlands als muziektaal, zowel de jongeren die gestart zijn met muziek als zij die een muzikale start overwegen.

Nekka vzw wil ook de banden blijven aanhalen met verwante organisaties en nauwer samenwerken met vi.be, Muziekmozaïek vzw, Creatief Schrijven vzw, Fakkeltheater, Muziekclub ’t Ey, ’t Smiske, Uitbureau Gent…

Concrete projecten zijn:

1. Nekka-Nacht

Sinds 1995 tot en met 2016 organiseerde Nekka vzw in het Antwerpse Sportpaleis jaarlijks de Nekka-Nacht.
Op korte tijd was Nekka-Nacht uitgegroeid tot het grootste festival met uitsluitend Nederlandstalige muziek.
Elk jaar stond een centrale gast in de schijnwerpers omwille van zijn/haar verdienste voor het betere Nederlandstalige lied. Deze gast werd gevierd tezamen met diverse artiesten die telkens ook de muzikale samenwerking aangingen met de centrale gast. Op Nekka-Nacht waren jaarlijks unieke artistieke duetten te beleven.
Bovendien koos Nekka-Nacht elk jaar bewust voor de lijn van nieuw talent en jeugd .
Alle artiesten op de affiche bleven aantonen dat creatief zijn met Nederlands geen onoverkomelijk gegeven is.
Met de jaarlijkse Nekka-Nacht wilde Nekka vzw het betere Nederlandstalige lied een groot podium bieden en het grote publiek laten kennismaken met wat er leeft aan Nederlandstalige muziek.
Momenteel heeft de vereniging bewust het pad van de grootschalige Nekka-Nacht verlaten en kiest ze voorlopig voor vele kleinschalige initiatieven.

2. Nekka-Intiem

Sinds 2018 organiseert Nekka vzw in de foyer van het Antwerpse Fakkeltheater elke maand op een maandagavond een ‘intiem’ kleinkunstconcert , voor beperkt publiek, met een Nederlandstalige artiest.
Ook hierbij is Nekka vzw trouw aan haar doelstellingen: het betere Nederlandstalige lied, artiesten uit Noord en Zuid, zowel jong als oud.
De concerten zijn authentiek, het publiek zit bijna op de schoot van de artiest. Intiemer kan niet.

3. Nekka theaterproducties

Na de keuze om grootschalig te ruilen voor kleinschalig heeft Nekka vzw al enkele specifieke theaterproducties uitgewerkt . Zo was er de zeer succesvolle theatertournee ‘De Nijghse vrouwen’ met Astrid Nijgh, Riet Muylaert, Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman.
Ook het project ‘Door de overlevenden’ met Lennaert Maes, Niels Boutsen en Astrid Nijgh trok de culturele centra rond.
Sinds 2018 zijn er in de maand december ook telkens Nederlandstalige kleinkunst-kerstconcerten in verschillende steden in Vlaanderen.
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe editie van De Nijghse vrouwen en is er ook een project in de maak rond De Lage Landelijst met het koor onder leiding van Hans Primusz.

4. De Nekka-onverwacht-sessies

Met de “Nekka-onverwacht-sessies” wil Nekka vzw het publiek verrassen door ze een artiest voor te schotelen waarvan op voorhand niet geweten is wie er zal optreden. Het kan een grote naam zijn, maar ook een onbekende talentvolle artiest.
Op een fijne authentieke locatie worden de toeschouwers uitgenodigd en krijgen ze een uur lang het gezelschap van artiest X. Het kan een voltreffer zijn, een aha-erlebnis, een ontdekking, een unieke kans.
Nekka onverwacht , maar nooit onbemind.

5. Nekka-Wedstrijd

Al te vaak kiezen jonge beginnende muzikanten als vanzelfsprekend voor het Engels bij het schrijven van hun nummers. Het overaanbod aan anderstalige muziek in het alledaagse leven en in de media weegt sterk door. Wie zich muzikaal wil uitdrukken, kiest niet gemakkelijk voor het Nederlands. De keuze is meestal gebaseerd op een aantal vooroordelen.
Met de organisatie van de Nekka-Wedstrijd wil Nekka vzw beginnende groepen stimuleren om resoluut te kiezen voor het gebruik van het Nederlands in hun muzikaal werk. Wij hopen hiermee de vooroordelen met betrekking tot de Nederlandstalige muziek weg te werken en zo jongeren opnieuw te sensibiliseren voor Nederlandstalige muziek.
De Nekka-Wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd en staat open voor artiesten van zowel Vlaanderen als Nederland.

6. Nekka presenteert: Houden Van

De Nederlandstalige liedjes uit de jaren 1950 – 1980 blijven mensen aanspreken omwille van hun complexloze boodschap, hun eenvoudige muzikale invulling en hun klare, poëtische taal. Ook voor veel artiesten is dit liedmateriaal een blijvende en waardevolle bron van inspiratie. Samen met de hernieuwde belangstelling voor het Nederlandstalige lied groeit meteen de hunkering naar het Nederlandstalig liedrepertoire uit die periode 1950 – 1980.
Nekka vzw bouwde rond deze idee een nieuw concept uit. Met de presentatie van ‘Houden Van’ wilde de vereniging de hunkering naar nostalgie koppelen aan de promotie van nieuw talent. Gevestigde waarden en jong talent werden samengebracht in een nieuwe productie rond de bekendste liedjes. ‘Houden Van’ werd zo een terugblik op de hoogtepunten van het Nederlandstalige lied en tegelijkertijd een voorzichtig aftasten van de toekomstmogelijkheden van dit lied. Deze ‘Houden Van’ met op de affiche enerzijds Miel Cools, Della Bosiers en Armand en anderzijds Hans De Booij, Kathleen Vandenhoudt en Cherchez-la-femme speelde tussen september 2000 en februari 2001 .
In het verlengde organiseerde Nekka vzw sinds 2002 een muziekprogramma ‘Houden Van’ in het Antwerpse Sportpaleis. Op de eerste affiche van dit nieuwe project prijkten Miel Cools Della Bosiers, Lenny Kuhr, Connie Vandenbos, Connie Neefs, De Strangers, Will Ferdy en Jean Walter als gevestigde waarden. Nekka wilde hiermee een culturele leemte opvullen die door de media gecreëerd is en het betere Nederlandstalige lied én hun vertolkers opnieuw die plaats geven die ze verdienen.
De grootschalige Houden Van-concerten vonden plaats tot en met 2017 .
Vanaf najaar 2020 neemt Nekka vzw de draad van Houden Van terug op en presenteert ze een kleinschalige versie in de culturele centra.

7. Kleinkunstarchief

Nekka vzw bezit een groot kleinkunstarchief, destijds overgenomen van het NCCA. In 2001 werd er van start gegaan met de volledige inventarisatie van dit archief en met de broodnodige actualisering ervan.
Nu al krijgen we zeer regelmatig vragen van geïnteresseerden naar krantenknipsels, liedteksten, partituren en opnames. Bedoeling is om deze dienstverlening te optimaliseren en het culturele erfgoed vanaf de jaren 1958 m.b.t. het Nederlandstalige lied in al zijn genres zo goed mogelijk te bewaren en te ontsluiten.