Deze wedstrijd is uiteraard niet mogelijk zonder financiële en logistieke steun.